De bouw van de nieuwe tijdelijke locatie is in volle gang! Draag je steentje bij door een donatie te doen.

Actualiteit

Afscheid IJdoornlaan 36

Het moment van de waarheid nadert. We zullen eind deze week definitief afscheid moeten nemen van de huidige tijdelijke locatie van moskee Arrayan aan de IJdoornlaan. Het is zowel van binnen als van buiten te merken dat het gebouwtje haar tijd heeft gehad. 

Lees meer »

Annulering citotraining

Wegens te weinig aanmeldingen voor de cito bijspijkercursus voor de leerlingen van groep 8, heeft de organisatie besloten om deze training te annuleren. De ouders/verzorgers van de kinderen die aangemeld waren, worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. De reeds ontvangen betalingen zullen teruggeboekt worden. Het is heel jammer dat er zo weinig animo is voor deze belangrijke training voor onze kinderen. 

Lees meer »

Cito bijspijkercursus

Heeft uw zoon of dochter net dat ene duwtje in de rug nodig om zelfverzekerd de Cito-toets in te gaan? Dan is dit zijn/haar kans om geholpen te worden. Moskee Arrayan organiseert samen met twee gedreven docenten vanaf eind januari 4 lessen om kinderen van groep 8 te helpen. Door het toepassen van handige tips en tricks en een eigen ontwikkeld module, helpen zij de kinderen om de lesstof eigen te maken. Het lesmateriaal wordt door moskee Arrayan beschikbaar gesteld. Namens de moskee willen wij de vrijwillige docenten hartelijk bedanken. Moge Allah subhanahu wata'ala hun hiervoor rijkelijk belonen!

Lees meer »

Aangepaste planning

Inen  hadden we gemeld dat de verhuizing naar de nieuwe tijdelijke locatie aan de Ganzenveldstraat 2 eind december zou plaatsvinden. Helaas moeten wij mededelen dat verschillende factoren hebben geleid tot een aanpassing in de planning. Toen de grondwerkzaamheden in oktober gereed waren, konden de units wegens diverse omstandigheden niet direct erna getransporteerd en geplaatst worden. Tegen eind november stonden ze er uiteindelijk wel. Daarna is het proces van afwerking gestart. Er wordt met man en macht gewerkt om de moskee binnen afzienbare tijd gebruiksklaar te krijgen. Echter zijn we voor bepaalde specifieke werkzaamheden afhankelijk van andere partijen die ook een eigen planning hebben. Zo kan het aansluiten van water niet bespoedigd worden.

Lees meer »

Stand van zaken verhuizing

Het is alweer een tijdje geleden dat we een bericht hebben geplaatst omtrent de nieuwe tijdelijke locatie van moskee Arrayan. Toen de grondwerkzaamheden in oktober gereed waren, konden de units wegens diverse omstandigheden helaas niet direct erna getransporteerd en geplaatst worden. Tegen eind november stonden ze er uiteindelijk wel. Daarna is het proces van afwerking gestart. Tevens zouden de nutsvoorzieningen (water, elektra en gas) worden aangesloten. Ook in dit stadium lopen we helaas enige vertraging op. 

Lees meer »

Salaat al-Ishae om 19:00u

Zoals bekend zijn de dagen in de wintermaanden kort en de avonden lang. Met het vooruitzicht dat de gebedstijd van het laatste gebed (salaat al-Ishae) steeds eerder wordt en wij zoveel mogelijk broeders de kans willen bieden om dit gebed gezamenlijk in de moskee te kunnen verrichten, hebben wij besloten om dit gebed met ingang van vandaag (5 november) om 19:00 uur vast te zetten. Dit betekent dat de adhaan (oproep) op dit tijdstip zal plaatsvinden, waarna we aansluitend met het gebed zullen beginnen.

Lees meer »

Voor en door jongeren

Zoals bekend streeft moskee Arrayan ernaar om diverse doelgroepen te bedienen. Helaas schieten we momenteel op een essentieel vlak wel tekort. Het gaat hier specifiek om de doelgroep jongeren. Er zijn allerlei ideeën om de jongeren met elkaar te verbinden en aan de moskee te binden. Echter komen we mankracht tekort.

Lees meer »

Huiswerkbegeleiding en bijles

Het nieuwe schooljaar is inmiddels al wekenlang aan de gang. De eerste toetsen/schoolexamens zijn al afgenomen of worden op korte termijn gemaakt. Voor de ene leerling gaat alles van een leien dakje en voor de ander zijn er nog wat hobbels op de weg. Moskee Arrayan wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze laatst genoemde groep. En dit tegen een symbolisch tarief van € 1 per les. Na twee succesvolle jaren. zetten wij de huiswerkbegeleiding en bijles ook voort in het schooljaar 2022-2023.             

Lees meer »

Grondwerkzaamheden gestart

De grondwerkzaamheden bij de nieuwe tijdelijke locatie zijn in volle gang. Er is inmiddels een hoop grond weggehaald. Deze grond zal binnenkort door de grondtransporteur worden opgehaald. In de omgeving van het bouwterrein zijn in de tussentijd ook diverse aanduidingsborden geplaatst teneinde de verkeersveiligheid te vergroten. 

Lees meer »

Bouwhekken geplaatst

De hekken rondom de nieuwe tijdelijke locatie van moskee Arrayan, op het grasveld naast de basisschool, zijn inmiddels geplaatst. De grondwerkzaamheden beginnen op maandag 17 oktober.

Lees meer »

Cursus Arabisch + Koran voor zusters

Moskee Arrayan geeft jou de kans om de Arabische - en Koranlessen te volgen. De lessen worden in twee verschillende groepen aangeboden. De lessen worden door een ervaren docente, die bekwaam is in de Arabische taal, verzorgd. Wil je meer weten over deze cursus? Klik dan hier. 

Lees meer »