Quizpagina

Vrijdagsquiz

 

Mei 2024

Nummer Vraag Antwoord
1 In welke surah wordt de naam van Allaah in elke vers genoemd? Surat Al-Mujadilah
2 Noem twee gelegenheden waarin Djibriel de profeet Ibrahim heeft benaderd. 1) Op het moment toen ze (engelen) hem verblijdden met Ishak (surat Adhaariyyaat vers 24 t/m 30). 2) Toen hij in het vuur werd gegooid en hem hulp van Allaah aanbood (surat al-Anbiyaae vers 69). Kun jij er meer noemen?
3 In de tijd van de profeet leefden verschillende joodse stammen in Medina. Noem twee hiervan. Bani Annadhier, Bani Quraidah, Bani Qinqaa3.
4 Tawheed is een essentieel concept in de Islam die in drie drie categorieën is te verdelen. Welke zijn dit? Tawheed Ar-Roeboebiyyah, Tawheed Al-Uluhiyyah en Tawheed Al-asmaa wa-ssifaat Voor meer informatie over tawheed, zie https://fitrahtawheed.nl/tawheed
5