Ondertekening exclusiviteitsovereenkomst

Gepubliceerd op 8 juni 2024 om 23:11

Alle lof zij Allaah! Het is eindelijk zover. De langgekoesterde droom van velen is werkelijkheid geworden. Op 7 juni jl. heeft het bestuur van vereniging moskee Arrayan de gemeenschap net vóór de vrijdagspreek, waar vele bezoekers op afkomen, met de ondertekening van de exclusiviteitsovereenkomst van het perceel aan de Parnassialocatie verrast. Op dit document staan de handtekeningen van de directeur Grond en ontwikkeling van de gemeente Amsterdam en de voorzitter van onze moskee. 

De exclusiviteitsoveenkomst geeft vereniging moskee Arrayan als enige het recht op het perceel. Nadat de omgevingsvergunning wordt verleend, wordt een erfpachtovereenkomst met de gemeente getekend.

De voorzitter heeft ons te kennen gegeven dat het een jarenlang proces was om tot dit resultaat te komen. Met de wil van Allaah en dankzij ieders inspanning is het uiteindelijk gelukt om met een gerust hart aan het bouwproces te mogen beginnen. 

In de tussentijd is de architect samen met andere betrokkenen al geruime tijd bezig met de voorbereidende werkzaamheden om tijdig de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen. 

Zoals eerder aangekondigd, vindt er op zaterdag 22 juni een bijzondere algemene ledenvergadering plaats. Op deze dag worden de mogelijkheden inzichtelijk gemaakt in de ontwerpvarianten en kunnen we overgaan tot het vaststellen van het programma van eisen.