LET OP: wij houden tussen salaat al-Maghreb en salaat al-'Ishae in de zomermaanden 1,5 uur aan. Dit gaat op 24 mei 2021 in.

Het bestuur

 

Het bestuur bestaat uit vier democratisch gekozen leden en verschillende vrijwilligers werken mee. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  1. M. El Mesaoudi (voorzitter)
  2. H. Bouazzati (secretaris)
  3. A. Kissami (penningmeester)
  4. N. Mokhtari (algemeen lid)

 

Het bestuur wil vernieuwing brengen, maar zeker niet breken met tradities. Bij vernieuwing moet je denken aan de manier waarop wij met elkaar omgaan en communiceren. Zo kunnen we als vereniging sneller inspelen op ontwikkelingen en behoeften van onze gemeenschap.

We wensen het bestuur veel wijsheid en succes toe!


het bestuur