LET OP: wij houden tussen salaat al-Maghreb en salaat al-'Ishae in de zomermaanden 1,5 uur aan. Dit gaat op 24 mei 2021 in.

Video's

Salaat ´Ied-ul-Adha 20 juli 2021

Lezingen (40 overleveringen van imam An-Nawawi