Resultaten wensen en eisen nieuwbouw

Gepubliceerd op 27 mei 2024 om 13:36

Op zaterdag 18 mei heeft er een wensen- en eisenonderzoek onder de aanwezigen in de moskee plaatsgevonden. Zij hebben allemaal een matrix ontvangen, waarop zij hun wensen en eisen wat betreft het nieuwbouwproject konden noteren. Deze input is vervolgens verzameld en samengebundeld tot één overzichtelijk geheel. Dit overzicht is op zaterdag 25 mei aan de achterban gepresenteerd. Tijdens de presentatie was er voldoende gelegenheid om nog meer met elkaar van gedachten te wisselen. 

De architect heeft momenteel voldoende input om aan de slag te gaan met het ontwerpen van een aantal scenario’s die daarna aan de achterban worden voorgelegd. 

Ter afsluiting van deze bijeenkomst heeft de architect fase 1 van het procesplan laten zien en liep hij deze stapsgewijs met de leden door.

Op 22 juni wordt er na het al-Maghreb gebed een bijeenkomst in het kader van het SO (schets ontwerp) met de leden gehouden en zullen de diverse scenario’s (ontwerpen) worden gepresenteerd. Op deze dag worden de mogelijkheden inzichtelijk gemaakt in de varianten en kunnen we overgaan tot het vaststellen van het programma van eisen.