Organisatiestructuur

 

Hieronder staat de organisatiestructuur van vereniging moskee Arrayan schematisch weergegeven. Deze organisatiestructuur betreft het concept waar het bestuur op dit moment keihard aan werkt. Tot nu toe werd er ad hoc gewerkt zonder dat de organisatiestructuur met de verantwoordelijke functionarissen goed herkenbaar is voor de leden en de buitenwereld. Het bestuur en de leden zijn ervan overtuigd dat bovenstaande structuur met de daarbij behorende doelstellingen, activiteiten en doelgroepen geïmplementeerd dient te worden om in de toekomst de hoofddoelen (integratie, emancipatie en participatie) van onze moskee efficiënter  te realiseren.