Geschiedenis

 

Begin jaren '90 was er geen moskee in de wijk Nieuwendam in Amsterdam-Noord. De moslimgemeenschap moest hierdoor een lange afstand afleggen om bij een moskee te komen. Eind jaren '90 werden de eerste contouren van een moskee in Nieuwendam gevestigd. Hierbij werd gebruik gemaakt van de buurthuis De Gouwe als ontmoetingsplek. Het verrichten van de Taraweeh gebeden in de heilige maand Ramadan was hiermee een feit. Vervolgens begon een kleine groep vrijwilligers met het werven van leden. In die tijd waren er tussen de 40 en 50 leden officieel geregistreerd. 

 

In de jaren die daarna volgden, werd het project 'vernieuwing Nieuwendam' gelanceerd. Hierdoor kwamen locaties vrij die later gesloopt zouden worden. Zo is de locatie van de veiligheidspost ook vrij gekomen. Vereniging moskee Arrayan huurde in eerste instantie dit gebouw van Stadsdeel Noord voor een periode van jaar 5. Eind 2006 telde de vereniging ongeveer 200 leden. 

 

De locatie waar de veiligheidspost was gevestigd, moest worden gesloopt. In samenspraak met Stadsdeel Noord zijn we naar de huidige locatie (Ijdoornlaan 36) verhuisd. Deze vestiging was en is altijd een tijdelijk locatie en werd/wordt gezien als een tussenstap naar de toekomstige en permanente locatie in de Waterlandpleinbuurt. 

 

Vandaag de dag vertegenwoordigt de vereniging ruim 800 gezinnen en bestaat de achterban uit een grote multiculturele diversiteit waar wij bijzonder trots op zijn.