Bijeenkomst nieuwbouw

Gepubliceerd op 20 mei 2024 om 21:34

In de avonduren van zaterdag 18 mei is de achterban van moskee Arrayan in de gelegenheid gesteld om over de wensen en eisen van het nieuwbouwproject mee te denken. Om dit proces in goede banen te leiden, is vooraf een matrix met zoveel mogelijk relevante zaken opgesteld. Deze matrix is tijdens de bijeenkomst aan de achterban uitgedeeld, waarna het beantwoorden van de gestelde vragen onder begeleiding  van de bouwcommissie en het bestuur puntsgewijs is ingevuld. De aanwezigen konden hun visie geven over o.a. de grootte van de gebedsruimtes van de mannen en vrouwen, de wassingsruimtes, leslokalen, keuken, mediatheek, lift, kantine, wassingsruimte en koeling voor doden enz. Aan de hand van deze verzamelde input zal de architect een aantal scenario's  ontwerpen en tijdens een volgende bijeenkomst aan de achterban voorleggen. 

Uiteindelijk moet de achterban een ontwerp kiezen waar de architect mee verder kan. Effectieve samenwerking in deze is cruciaal.