De bouw van de nieuwe tijdelijke locatie is in volle gang! Draag je steentje bij door een donatie te doen.

Bedankt

Baaraka Allahoe fiek(i)

MOGE ALLAH JOU RIJKELIJK BELONEN VOOR JOUW DONATIE!