Presentatie structuurontwerp

Gepubliceerd op 24 juni 2024 om 16:16

Onze architect heeft op zaterdag 22 juni tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering een presentatie in het kader van het structuurontwerp van de nieuwe locatie van moskee Arrayan verzorgd. De eerder verzamelde input en de gesprekken met verschillende betrokkenen hebben geleid tot het uitwerken van een aantal scenario's.

Om een bewuste keuze te kunnen te maken, is een gedegen kostenonderzoek nodig. In de volgende fase zal de architect met een aannemer om de tafel moeten gaan om de verschillende scenario's door te rekenen. Indien hij op korte termijn geen aannemer kan vinden, zal een kostendeskundige worden ingeschakeld. 

De leden hebben tijdens de presentatie voldoende gelegenheid gekregen om vragen te stellen. Hier heeft onze architect zo goed mogelijk antwoorden op kunnen geven. 

Binnen afzienbare tijd wordt, parallel aan dit traject, de communicatie met de buren gestart. Er zal ook een buurtbijeenkomst in de huidige locatie van moskee Arrayan georganiseerd worden. Alle genodigden krijgen te zijner tijd een uitnodiging vanuit de gemeente van Amsterdam.