LET OP: wij houden tussen salaat al-Maghreb en salaat al-'Ishae in de zomermaanden 1,5 uur aan. Dit gaat op 24 mei 2021 in.

Huiswerkbegeleiding

 

Vereniging moskee Arrayan organiseert in samenwerking met bevoegde docenten uit de buurt huiswerkbegeleiding en bijles. Deze zijn speciaal bedoeld voor de kinderen wiens ouders rond moeten komen van een sociaal minimum en/of financieel getroffen zijn door de coronacrisis.

De doelgroep betreft leerlingen vanaf groep 6 basisschool en leerlingen op het voortgezet onderwijs.

Wij willen hiermee als vereniging moskee Arrayan graag een bijdrage leveren aan het verkleinen van de kansenongelijkheid onder scholieren. 

Inmiddels zijn we nu een aantal maanden verder sinds de huiswerkbegeleiding van start is gegaan en zien we dat er in de loop van de tijd meer leerlingen zich bij ons hebben aangemeld. 

De groep die we momenteel bedienen, bestaat enerzijds uit leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en anderzijds uit leerlingen van het voortgezet onderwijs, uiteenlopend van eerste klas VMBO basis tot aan vierde klas VWO. De laatst genoemde groep wordt veelal ondersteund bij de vakken Wiskunde en Economie. 

 

Wil je huiswerkbegeleiding of bijles voor een symbolisch bedrag van € 1 per keer volgen? Klik dan op de volgende button en meld je aan!