Doelstelling

De activiteiten van vereniging moskee Arrayan hebben tot doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook in het algemeen voor de moslimgemeenschap in Nieuwendam, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal.

Voor een leefbare omgeving en voor wederzijds respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad, wil en blijft de vereniging investeren in samenwerking op lokaal niveau.

De vereniging doet er alles aan om de problemen tussen de individuen en bevolkingsgroepen te overbruggen zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving in harmonie, saamhorigheid en het wederzijds respect.