Recente ontwikkelingen

Gepubliceerd op 9 december 2021 om 07:30

Nieuwe tijdelijke locatie

De afgelopen maanden heeft de werkgroep, bestaande enerzijds uit enkele vrijwilligers en bestuur van moskee Arrayan en anderzijds uit enkele ambtenaren vanuit de gemeente, niet stil gezeten en heel intensief samengewerkt aan het dossier van de tijdelijke huisvesting van de moskee. We hebben gelukkig wel goede stappen kunnen zetten in de juiste richting. In de komende periode zullen verschillende cruciale activiteiten richting de realisatie van de nieuwe tijdelijke moskee ondernomen worden. 

Huidige locatie

Hiernaast heeft de gemeente ons medegedeeld dat we op de huidige locatie aan de IJdoornlaan kunnen blijven totdat de nieuwe tijdelijke moskee klaar is om in te trekken. Ook dit is prachtig nieuws, gezien het feit dat wij aanvankelijk het huidige grondperceel uiterlijk 31 december 2021 schoon zouden moeten opleveren!

Stand van zaken inkomsten

Na het zetten van een oprechte intentie omwille van Allah en vervolgens het hebben van verschillende constructieve overleggen in september, startten wij op 19 september met een groot campagne om zoveel mogelijk donaties/inkomsten voor de moskee te genereren. Er werden in een tijdsbestek van minder dan drie maanden meerdere acties opgezet en uitgevoerd: inzet social media, website van de moskee, crowdfunding via doneeractie.nl, crowdfunding via stichting Rizq, verhoging van de verplichte eenmalige bijdrage met       € 1.000 per lid, inzamelingen bij meerdere moskeeën op de vrijdagen, inzet van vlogger Houssain en een driedaags benefiet eind november. Dit allemaal resulteerde met de hulp van Allah in een totaalbedrag aan inzamelingen van circa       € 225.000. Alhamdoelillah! 

Moge Allah eenieder die hier op welke manier dan ook een bijdrage aan heeft geleverd, rijkelijk belonen en diegene begunstigen met de hoogte rang van het Paradijs! Aameen!

Zodra er meer te melden is, wordt dit via een nieuw blogbericht gedeeld. Blijf vooral de actualiteit van moskee Arrayan volgen!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.