Ontwikkelingen nieuwbouw

Gepubliceerd op 1 oktober 2021 om 09:46

Tijdens de komst van de burgemeester naar de moskee op 23 augustus 2021 was de nieuwbouw ook even onderwerp van gesprek. Alle benodigde documenten zijn in juli 2021 bij de gemeente ingeleverd. Ons werd te kennen gegeven dat het beoordelen van deze documentatie enige tijd in beslag zou nemen. Op 17 september is er een overleg geweest tussen de ambtenaren van de gemeente, moskeebestuur, moskeeadviseur en de architect. De terugkoppeling tijdens dit overleg was tweeledig. Enerzijds zagen de documenten, waaronder de financiële huishouding, er prima uit en zijn er behoorlijke stappen gemaakt ten opzichte van enkele jaren geleden. Anderzijds is er medegedeeld dat het huidige banksaldo niet toereikend is om het bouwplan ter waarde van circa € 4 miljoen te financieren. De moskee heeft de huiswerkopdracht gekregen om een gebouw neer te zetten, wat betaald kan worden met de beschikbare liquide middelen. Dit advies neemt de moskee van harte aan en gaat hiermee met de architect aan de slag. Tijdens de werkgroep overleg van 24 september is de mededeling gedaan dat de verantwoordelijke ambtenaren op korte termijn documenten zullen samenstellen om het plan van de nieuwbouw aan het college van burgemeester en wethouders voor te leggen. Wij hopen en hebben er vertrouwen in dat het college een positief advies zal uitbrengen, waarna de moskee de reserveringsovereenkomst kan ondertekenen. We zijn in ieder geval op de goede weg.

Moge Allah deze zaak voor ons vergemakkelijken! Aameen. 

Reactie plaatsen

Reacties

Abdel Aziz
3 jaar geleden

Dat klinkt goed alhamdu-lilaah.
Bedankt voor de update!

Hamidou
3 jaar geleden

Dat ziet er hoopgevend uit. Met de wil van Allah komt deze moskee er wel.