Bijzondere algemene ledenvergadering

Gepubliceerd op 3 juni 2022 om 15:00

Het bestuur van vereniging moskee Arrayan kondigt hierbij een bijzondere algemene ledenvergadering aan. Deze vindt op zaterdag 18 juni a.s. na salaat al-Maghreb plaats.

 

Er zijn twee agendapunten voor deze vergadering:

1) Vaststellen huishoudelijk reglement

2) Brainstormen en benoemen geschillencommissie