Algemene ledenvergadering

Gepubliceerd op 6 maart 2022 om 21:14

Het bestuur van vereniging moskee Arrayan kondigt hierbij de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan. Deze vindt op zaterdag 19 maart a.s. na het Ishae gebed plaats. Jouw aanwezigheid als lid van vereniging moskee Arrayan is essentieel. Wees dus van de partij!

 

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen verslag ALV 27 februari 2021

4. Bestuur jaarverslag 2021

5. Financieel jaarverslag 2021

6. Verslaglegging kascommissie

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Begroting 2022

9. Bestuur en commissies

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

Bestuur vereniging moskee Arrayan