LET OP: wij houden tussen salaat al-Maghreb en salaat al-'Ishae in de zomermaanden 1,5 uur aan. Dit gaat op 24 mei 2021 in.

'Ied-ul-Adha gebed

Gepubliceerd op 16 juli 2021 om 15:04


«