Taraweeh-gebed in de moskee

Gepubliceerd op 28 april 2021 om 15:37

Alhamdoelillah. Alle lof zij Allah, de heer der Werelden. Met ingang van woensdag 28 april is de avondklok vervallen. Dit betekent dat we na het verplichte Al-'Ishae gebed de Taraweeh in het huis van Allah weer kunnen bidden. We zullen en moeten ons nog wel aan de RIVM richtlijnen houden. Als de moskee vol is, kunnen we de andere moskeebezoekers die later komen helaas geen toegang verlenen. We hebben immers te maken met een beperkt aantal plaatsen, waarbij de 1,5 meter afstand gehandhaafd blijft.

Zoals gewoonlijk neemt eenieder een eigen gebedskleedje, mondkapje en een tasje mee voor de eigen schoenen. 

In het belang van veiligheid en gezondheid van de moskeebezoekers, willen wij verder iedereen op het hart drukken om NIET naar de moskee te komen bij verkoudheidsklachten, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.

Laten we met z'n allen er een mooie en gezegende afsluiting van maken gedurende de resterende dagen van deze prachtige maand! 

Moge Allah alle zieken weer hun gezondheid schenken en al onze goede intenties en daden van ons accepteren!