Algemene ledenvergadering moskee Arrayan

Gepubliceerd op 1 maart 2021 om 07:40

Op zaterdag 27 februari 2021 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering van vereniging moskee Arrayan plaatsgevonden. Vanzelfsprekend is er tijdens deze bijeenkomst rekening gehouden met de coronavoorschriften. Het bestuur heeft teruggeblikt op een bijzonder jaar. Zoals iedereen weet, was het jaar 2020 voor velen geen gemakkelijk jaar. Het jaarverslag van 2020 (bestuursverslag en financieel verslag) en de begroting van het boekjaar 2021 zijn aan de leden gepresenteerd, waarna de kascommissie zijn bevindingen en conclusies over 2020 aan de leden kenbaar heeft gemaakt.