Besluiten nieuwbouwproject

Gepubliceerd op 9 mei 2024 om 00:40

 

Op zaterdag 4 mei heeft de algemene ledenvergadering over het boekjaar 2023 plaatsgevonden. De voorzitter heeft de leden meegenomen in de ontwikkelingen en de cijfers van dat jaar. Hiernaast heeft de kascommissie op basis van de controles haar bevindingen aan de leden gepresenteerd en daarna de leden gevraagd om decharge aan het bestuur te verlenen. Ook zijn enkele ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwbouwproject de revue gepasseerd. 

Tijdens de vergadering hebben de leden de volgende twee besluiten genomen:

Besluit 1: de aanwezige leden hebben unaniem het besluit genomen om het bestuur het mandaat te geven inzake de betaling van alle financiële posten die gerelateerd worden aan de bouw van de nieuwe moskee. Uiteraard zullen de leden achteraf regelmatig in kennis worden gesteld over deze posten.

Besluit 2: de aanwezige leden hebben unaniem het advies van de bouwcommissie en het bestuur overgenomen om een overeenkomst met architectenbureau Dutch Architect B.V. voor het ontwerp van de nieuwe moskee aan te gaan.

De voorzitter heeft het keuzeproces omtrent het nieuwe architectenbureau toegelicht, wat tot de keuze van Dutch Architect B.V. heeft geleid. Het architectenbureau heeft inmiddels ook een offerte aan de moskee verstrekt. 

 

Op zaterdag 18 mei vindt er na het al-Maghreb gebed in de moskee een bijeenkomst plaats, waarin het programma van wensen en eisen voor de nieuwe moskee in samenspraak met de aanwezigen wordt samengesteld.