Algemene ledenvergadering

Gepubliceerd op 8 april 2024 om 12:56

Het bestuur van vereniging moskee Arrayan kondigt hierbij de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan. Deze vindt op zaterdag 4 mei a.s. na het Maghreb gebed plaats. Jouw aanwezigheid als lid van vereniging moskee Arrayan is essentieel. Wees dus van de partij!

 

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Bestuur jaarverslag 2023

4. Financieel jaarverslag 2023

5. Verslaglegging kascommissie

6. Benoeming nieuwe kascommissie 

7. Begroting 2024

8. Rondvraag en sluiting

 

Bestuur vereniging moskee Arrayan