Brief Parnassialocatie

Gepubliceerd op 10 november 2023 om 12:33

Op 19 oktober jl. heeft het bestuur van moskee Arrayan een brief van de gemeente ontvangen, waarin zij te kennen geeft dat het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd om in samenwerking met moskeevereniging Arrayan toe te werken naar een exclusiviteitsovereenkomst voor het perceel aan de Parnassialocatie. De moskeevereniging had eerder een plan ingediend, wat tot dit besluit heeft geleid. 

Het moskeebestuur heeft wel een duidelijke opdracht van de gemeente gekregen. Zij moet aantonen dat zij over voldoende financiële middelen beschikt om de afbouw van de moskee mogelijk te maken. Dit dient aangetoond te worden op het moment van indienen van de omgevingsvergunning. 

Voor meer vragen staat het bestuur klaar om deze te beantwoorden.