Algemene ledenvergadering

Gepubliceerd op 15 mei 2023 om 13:12

Het bestuur van vereniging moskee Arrayan kondigt hierbij de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan. Deze vindt op zaterdag 3 juni a.s. na het Maghreb gebed plaats. Jouw aanwezigheid als lid van vereniging moskee Arrayan is essentieel. Wees dus van de partij!

 

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Bestuur jaarverslag 2022

4. Financieel jaarverslag 2022

5. Verslaglegging kascommissie

6. Benoeming nieuwe kascommissie 

7. Begroting 2023

8. Commissies

9. Bestuur 

10. Rondvraag en sluiting

 

Bestuur vereniging moskee Arrayan