In 't zonnetje

Gepubliceerd op 3 oktober 2021 om 20:09

In de afgelopen twee weken is er ontzettend veel gebeurd bij moskee Arrayan. Er is volop beweging en verbroedering tussen de moskeebezoekers waar te nemen. Ook op extern vlak is het niet stil. Zo zijn er verschillende werkgroepen die met uiteenlopende zaken bezig zijn. Van werkoverleg met de gemeenteambtenaren over de tijdelijke locatie en nieuwbouw tot aan actieve inzet van diverse kanalen (o.a. social media) ten einde de liquide middelen van de moskee een boost te geven. Onderhoud aan de binnen- en buitenkant van de moskee (huidige locatie) heeft ook onlangs plaats gevonden. 

De avond van zaterdag 3 oktober jl. stond dan ook o.a. in het teken van enkele vrijwilligers van de moskee die in het zonnetje zijn gezet. Dagen vliegen voorbij en de bezigheden stapelen zich op. Desalniettemin moeten we ervoor waken dat we ook de nodige aandacht schenken aan deze vrijwilligers die geweldige resultaten boeken. Natuurlijk gebeurt alles omwille van Allah (fie sabieli Allah), maar het is ook fijn als deze personen weten dat ze er echt toe doen!

Een bijzondere persoon, waarmee dit blogbericht afgesloten wordt, betreft al hadj 'Amar Kissami (rij achter in het midden). Deze geweldige persoon heeft inmiddels vier bestuurstermijnen achter de rug en zit momenteel in zijn vijfde bestuurstermijn. Moge Allah hem en zijn echtgenote rijkelijk belonen, vele gezonde jaren schenken en de hoogste rang van het Paradijs doen binnentreden!

Aameen!

Reactie plaatsen

Reacties

Mohamed
3 jaar geleden

Moge Allah jullie allen de hoogste rang in het paradijs schenken!