Moskeevereniging Arrayan is gevestigd in Amsterdam-Noord, Nieuwendam. Moskee Arrayan is actief vanaf 2001, verenigt op het moment ruim 400 gezinnen en staat voor iedereen open. Het ledenaantal is de laatste jaren sterk gegroeid. Het bestuur bestaat uit zeven democratisch gekozen leden en veel vrijwilligers werken mee. Ook zijn er tal van sociale-, taal- en sportactiviteiten met aandacht voor jongeren.

Onze Visie

“De moskee heeft een sociaal, open en maatschappelijk karakter”

Moskeevereniging Arrayan beoogt een constructieve bijdrage te leveren aan de wijk/stad en een breed en gemengd publiek uit Amsterdam-Noord en omstreken te bereiken. De moskee hoopt de onderlinge saamhorigheid en respect te bevorderen ongeacht afkomst, door samen te werken op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen.

Daarnaast is Moskeevereniging Arrayan een plek waar de moslimbezoeker zijn of haar religieuze verplichtingen kan voldoen en religieus onderwijs kan krijgen. We geven de mogelijkheid het gezamenlijk gebed te verrichten, faciliteren het vrijdagspreek, koranlessen, Arabische les en lezingen over religieuze onderwerpen.

Onze Missie

De Moskeevereniging Arrayan heeft als doel om voor de leden van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen. Daarbij als uitgangspunt het creëren van een gelegenheid voor de moslims hun geloof te belijden en deel te nemen aan het gezamenlijke gebed.

Uit deze missie hebben we onderstaande doelstellingen geformuleerd:

  • Het belijden en bevorderen van de islam voor zowel mannen als vrouwen zoals omschreven in de Heilige Koran en de Hadith (overleveringen);
  • het bevorderen van de godsdienstige, culturele en sociale belangen van de in Nederland wonende moslims;
  • het bevorderen van de studie van de islam;
  • het organiseren van activiteiten die de saamhorigheid en broederschap bevorderen.